Zorg van Triade

Vandaag hebben we met Triade Flevoland afgesproken dat zij de beoogd zorgverlener zijn voor de toekomstige bewoners van Nobelhof. Hoe we de zorg vorm gaan geven wordt nu onderwerp van gesprek. Belangrijk worden onder meer de afspraken over het verdelen van taken en verantwoordelijkheden tussen Triade, Nobelhof, de bewoners en hun ouders en verzorgers. We zijn blij met de inbreng van Triade tot nu toe en we gaan uit van een verdere goede samenwerking!

Voor vragen over deze samenwerking kun je ook contact opnemen met:
Annemarie de Lange, beleidsadviseur,
Tel: 06 574 55 948,
Email: adelange@triade-flevoland.nl.