Het waarom

Ouders van Splinter en David maakten 15 jaar geleden ‘Downtown’, een prachtig beeldend woonconcept voor de jongens en hun gezinnen.

Anno 2016 pakken we de draad weer op. Afbeelding 11Om ons heen kijkend en oriënterend vinden we niet wat we voor ogen hebben voor de toekomst van onze jongens. Wij zoeken een uitnodigende kleinschalige woonomgeving waar actieve dag-invulling/structuur een logisch gevolg is van de manier van samen wonen en samen leven.

Ontwikkelingen

Context van hervormingen & bezuinigingen leidt tot toename in vraag naar nieuwe woonvormen voor mensen met (complexe) zorgvraag:

 • Veranderende wet- en regelgeving (WMO, WLZ, ZVW, PGB’s, de-institutionalisering, scheiden wonen/zorg)
 • Bezuinigingen (overheden, corporaties, zorgkantoren, instellingen, Wajong)
 • Steeds meer nieuwe doelgroepen ‘concurreren’ om betaalbare, beschikbare en geschikte woon-/zorgvormen
 • Instellingen, financiers, overheden, corporaties zijn terughoudend/ voorzichtig met investeren

Consequenties

Toenemend tekort aan passende, betaalbare, kleinschalige woonvormen:

 • Particuliere initiatieven komen steeds moeilijker van de grond
 • Innovatie blijft achter
 • Zorginstellingen blijven zitten met (grootschalig) vastgoed
 • Inkomen mensen met beperking neemt sterk af
 • Kloof tussen de vraag naar kleinschaligheid, maatwerk en eigen regie enerzijds en de mogelijkheden om dat te realiseren anderzijds

De claim van “inclusie” wordt zo een illusie!

Kans

De context is weerbarstig…. Maar alle partijen hebben belang bij het zoeken van ‘gemeenschappelijke grond’ om tegemoet te komen aan de toenemende vraag naar passende woonvormen:

 • Gemeente: verantwoordelijkheid/taak/ambitie inclusie
 • Zorginstellingen: noodzaak voor innovatie en zoeken domein-overstijgende samenwerking (wonen, zorg, arbeid, leren)
 • Doelgroepen (ouders van jongeren met beperking, ouderen met zorgvraag, GGZ, iedereen die wil participeren in een inclusieve samenlevingsvorm): wens om kleinschalige, betaalbare, veilige, domein-overstijgende woon-leefgemeenschappen te realiseren, met veel eigen zeggenschap, kleur en autonomie
 • Steeds meer mensen willen downsizen en onderdeel zijn
  van een deeleconomie….. De tijd is rijp…

Gemeente Almere

Het Kan in Almere!”  Maar je moet het wel zelf doen .. 🙂

 • De gemeente is verantwoordelijk voor alle bewoners van Almere > maatschappelijk belang
 • Doelstelling; binnen 3 jaar =>  5 woonprojecten/
  tussen nu- 2030 => 25 woonprojecten (bron stichting MET)
 • Economisch belang, levert uiteindelijk 500-600 Fte banen op
 • Veel bouwgrond
 • Er is vraag naar maatwerk in zorgwoonvormen