Het fundament

De vier pijlers van NobelhoF @ OOSTERWOLD

  1. Wonen op de hoeve: een veilige, warme geborgen woonplek voor je kind.
  2. Vitaliteit: actieve dag-invulling naast reguliere dagbesteding als logisch gevolg van samen wonen en samen leven.
  3. Zorg uit het hart: zorg door begeleiders met hoog ‘roepingsniveau,’ die zich voor langere tijd aan het initiatief willen verbinden.
  4. ‘Noaberschap’: bereid zijn er voor de ander te zijn, vanuit wederkerigheid.

Logo Nobelhof

wonen OP DE HOEVE

Veiligheid

De natuurlijke opzet van het wonen op de hoeve met een woonerf zorgt voor een ‘zachte overgang’ van de woonomgeving naar de buurt. Door de intieme opzet is er oog voor elkaars welbevinden. De opzet is kleinschalig waardoor iedereen tot zijn recht komt.

Sfeer

Wonen op een plek waar rust en sfeer vanuit gaan. Zowel binnen als buiten. Nobelhof @ Oosterwold kenmerkt zich door wonen rondom een groene binnenplaats, waarop de entrees van de verschillende woningen uitkomen. De binnenplaats nodigt uit tot ontmoeten. Wij hechten grote waarde aan een fijne architectuur en een interieur met natuurlijke materialen. Een fijn (t)huis.

Vitaliteit

Meedoen is essentieel. Een belangrijke pijler van Nobelhof @ Oosterwold is de actieve dag-invulling, die een logisch gevolg is van het ‘samen wonen en samen leven’. We gaan op zoek naar ritme en structuur in dag, week en jaar. Zo ontstaan er rituelen, ritmes en goede gewoontes. Naast de activerende woonomgeving, door als huishouden samen te koken, te eten, het samen leven als ‘gezin’ en als onderdeel van de hoeve, gaan we op zoek naar de juiste balans tussen rust en inspanning.

We bieden kleinschalige dagbesteding en activiteiten op de hoeve en in de buurt. Denk bijvoorbeeld aan een burendienst zoals de hond uitlaten, het terrein onderhouden of een (moes)tuin. Daarnaast biedt ‘De Werkschuur’ ruimte voor kleinschalige dagbesteding als onderdeel van Nobelhof @ Oosterwold op hetzelfde terrein. Mogelijkheden zijn bijvoorbeeld: een atelier, muzieklessen, dierverzorging, yoga, bierbrouwen of een TNT pakketpunt. ‘De Werkschuur’ is ook geschikt voor podiumuitvoeringen, als filmzaal voor de buurt, of als feest- en vergaderruimte.

2018-06-03-PHOTO-00000354

Zorg uit het hart

Samen met een professionele zorgaanbieder gaan we de zorgbehoefte van de bewoners in kaart brengen. Wij willen betere en hoog kwalitatieve zorg aanbieden door begeleiders die met passie en affiniteit met de doelgroep gaan werken: zorg met aandacht, zorg vanuit het hart ‘Slow Care’.

Daarnaast is de hofmeester het vaste gezicht op het terrein. Bij de hofmeester komt het samen. Hij kent de bewoners, maakt een praatje, houdt een oogje in het zeil. De hofmeester kan een zekering vervangen en beheert de reservefiets. Door zijn aanwezigheid en betrokkenheid wordt Nobelhof @ Oosterwold een thuis.

Rond de mensen die in Nobelhof @ Oosterwold wonen is een netwerk van mensen die op een of andere manier actief betrokken zijn bij de bewoners. Ook de mensen van dit netwerk maken deel uit van de optelsom die Nobelhof @ Oosterwold is.

2018-06-03-PHOTO-00000352

‘Noaberschap’

Bereid zijn er voor de ander te zijn, wederkerigheid. Iedereen die in Nobelhof @ Oosterwold woont, werkt en leeft heeft een eigen levensverhaal. Met eigen waarden en normen en een eigen manier om daaraan vorm te geven.

Wat de mensen in Nobelhof @ Oosterwold bindt, is de overtuiging dat het met elkaar leuker wordt dan alleen. Vanuit die overtuiging komt de motivatie om actief te zoeken naar de meerwaarde die je voor een ander kunt hebben. Dit versterkt het motto van Nobelhof @ Oosterwold: ‘jij oké, ik oké’. Dat is geen snelle constatering maar het fundament onder een bijzondere vorm van samen leven. Het gaat pas goed als het voor ons allemaal werkt en iedereen zichzelf kan zijn.