de eerste impressies zijn er!!!

Achter de schermen worden alle voorbereidingen getroffen voor de bouw. Elke twee weken heeft een afvaardiging van het bestuur overleg in de bouwprojectgroep om de puntjes op de ā€œiā€œ te krijgen. Keuzes voor bouwmaterialen worden gemaakt en ingekocht. En zoals jullie weten is dat in deze tijd best spannend met de tekorten in de bouw en de oplopende prijzen om binnen gepland budget en tijdpad te blijven.
Dit vraagt elke keer weer om opnieuw keuzes te maken en goed de vinger aan de pols te houden. Zoals het er nu naar uitziet gaan de voorbereidende werkzaamheden op de locatie in juni van start. Hieronder een artistieke impressie zodat je een eerste indruk krijgt. 
Wij zijn er superblij mee! 

Lees verder: Nieuwsbrief van juni 2022

Geef een reactie