Het kan in Almere

Na eerdere leuke en goede contacten met medewerkers van de gemeente Almere kunnen we nu wel stellen dat de samenwerking tussen Nobelhof en de gemeente goed op gang is gekomen!

11 juli 2018 hebben we een lang, leuk en goed gesprek gehad met medewerkers van Het Initiatievenloket van gemeente Almere. Het Initiatievenloket is relatief nieuw binnen de gemeente. Bij een initiatief als Nobelhof zijn binnen de gemeente meerdere personen en afdelingen betrokken. Het Initiatievenloket heeft als doel om deze betrokkenheid te coördineren en op één plek zicht te houden op alle initiatieven in Almere. Het feit dat dit loket is opgericht onderstreept het belang wat de gemeente Almere hecht aan burgerinitiatief.

Het Initiatievenloket gaat zich nu een mening vormen over de haalbaarheid van Nobelhof en gaat kijken welke wensen en eisen de gemeenten eventueel wil inbrengen. Om het financiële plaatje rond te krijgen moeten wij nu meer weten over de grondprijs. Het Initiatievenloket gaat hiermee aan de slag.

Wij kijken uit naar een mooie samenwerking met Gemeente Almere!