Nobelhof maakt flinke stappen!

Het projectteam van Nobelhof heeft de afgelopen maanden niet stilgezeten. We bleven bewust een tijdje onder de radar omdat we bezig waren met gesprekken met diverse politieke partijen, materiedeskundigen en ambtenaren. Dat hebben we medio april afgerond. Doel was om ons verhaal te vertellen en steun te verwerven voor ouderinitiatieven en woonzorginitiatieven als dat van ons bij de gemeente, want onbekend bleek onbemind.

We konden tot nu toe op enthousiasme rekenen, maar de materie is stroef omdat binnen de woonvisie – en wij vinden dat echt een tekortkoming – geen beleid om burgerinitiatieven rondom wonen en zorg te ondersteunen. Projecten worden eigenlijk in veel gevallen gegund aan corporaties, instellingen en projectontwikkelaars, vaak omdat dit zo gegroeid is. Dat zijn we nu aan het rechtzetten.

Klein is het nieuwe groot

Het feit dat juist grote instellingen makkelijker grondposities krijgen vinden we ingaan tegen de beweging en visiedie is ingezet door het kabinet om kleinere zorginitiatieven te stimuleren. Initiatieven waar mensen vanuit eigen regie en de mogelijkheden van een persoonsgebonden budget oplossingen vinden voor hun dierbaren. Begin april heeft minister Hugo de Jonge expliciet gekozen het landelijk initiatief ‘Knarrenhof’ voor ouderen te stimuleren door borg te staan voor 90 procent van de leningen om deze hofjes te bouwen. Dat gaat over een bedrag van 164 miljoen euro. Wij zijn blij met deze beweging die het kabinet maakt, omdat dit laat zien dat het menens is. Stichting Nobelhof heeft contact met Knarrenhof, en we kijken of we nu samen kunnen optrekken. Daarnaast weten we dat er meer initiatieven zijn en zoeken we vergelijkbare projecten in de dop om de plaatselijke politiek te overtuigen van de noodzaak om ruimte te bieden voor burgerinitiatieven rondom de combinatie van wonen, zorg en eventueel dagbesteding.

Voor meer info over Knarrenhof: https://nos.nl/artikel/2278846-kabinet-stimuleert-wooninitiatieven-voor-fitte-ouderen.html

Fijn bericht over Oosterwold

Dinsdag 9 april spraken we met de gebiedsregisseur van Oosterwold. Oosterwold is naast Nobelhorst een optie voor het bouwen van ons complex. Een prachtig weids gebied met bewoners die ons project graag willen omarmen omdat het iets prachtigs toevoegt aan de buurt. Ons is uitgelegd door buurtregisseur Werner dat we hier een plek kunnen prikken en bijna zonder restricties kunnen gaan bouwen. Enige voorwaarde is dat we binnen 25% van de grondpositie mogen bouwen. De rest zal ‘natuur’ moeten blijven. Bijvoorbeeld stadslandbouw of dergelijke. Voor onze kinderen best een mooie optie, omdat we ook dagbesteding willen huisvesten binnen het project. Oosterwold betekent dat we veel meer moeten doen dan bij een bouwrijp stuk grond. We zijn dan ook verantwoordelijk voor wegen en nutsvoorzieningen. Dat geeft ons anderzijds ook veel vrijheid om te ontwerpen wat wij graag zelf met zijn allen willen. Een fijne groene plek met ruimte voor wonen, zorg en kleine zorgbedrijven eromheen.

Lagere grondprijs voor zorg

Voor zorginitiatieven als het onze geldt een lager vierkante metertarief dan voor particuliere initiatieven. Het betekent wel dat we geen senioren op hetzelfde complex kunnen intekenen, omdat zij niet vallen onder de strengere eisen van een lage grondprijs (WLZ-niveau 4 en hoger). Dat was wel onderdeel van ons eerste plan. We gaan het gemis aan verhuur aan senioren doorrekenen in ons businessplan. We zijn erg blij met deze opening als het gaat om grondprijs en gaan dat verder onderzoeken. Nobelhof heeft zich sowieso ingeschreven in Oosterwold. Over een half jaar zal er een tweede gesprek zijn tijdens een grotere informatiebijeenkomst. Als je geïnteresseerd bent in het gebied en de ideeën achter Oosterwold, kijk dan eens op: maakoosterwold.nl

Senior adviseur ondersteunt ons plan

In ons team hebben we verder Jan de Vletter kunnen toevoegen als senior adviseur van Nobelhof. Jan is jaren woningbouwcorporatiebestuurder van de Alliantie geweest en deze corporatie heeft in Almere drie vergelijkbare projecten neergezet. De afgelopen tien jaar was hij voorzitter van Paladijn in Almere-Buiten. Zijn kennis over bouw, beheer en inrichting is ons veel waard. Dat scheelt veel startersvalkuilen voor ons eigen initiatief.

Eén gedachte over “Nobelhof maakt flinke stappen!

Geef een reactie