Land in zicht!

Het is tijd voor weer een update van de ontwikkelingen rond Nobelhof. Dit keer is er hoopvol nieuws. Nieuwsgierig? In dit bericht brengen we je helemaal op de hoogte!

Van Nobelhorst

De afgelopen jaren stonden vooral in het teken van het zoeken naar een plek waar we Nobelhof kunnen bouwen. Tot nu toe was dit zonder succes. Bij de gemeente Almere vonden we heel veel enthousiaste politici, bestuurders en ambtenaren, maar niets of niemand leidde tot een besluit om ons aan een plek in Almere te helpen, bij voorkeur in Nobelhorst.

Naar Oosterwold

In februari 2019 hebben we ons ingeschreven in Oosterwold. Voor ons was dit toen plan B. Oosterwold is een samenwerking tussen Zeewolde en Almere. Hier geldt een minimale regelgeving rond gronduitgifte, bebouwing en bewoning. Iedereen die hier grond koopt moet van alles en nogwat zelf regelen. Je leest er alles over op Maakoosterwold.nl. Het leuke is dat het bewoners van Oosterwold zelf zijn geweest die ons hebben gevraagd om naar Oosterwold te komen! In mei hebben we met de gebiedsregisseur gesproken en tot onze aangename verrassing bleken er inderdaad mogelijkheden voor Nobelhof in Oosterwold te zijn!

In september zijn we naar de Informatiebijeenkomst geweest. Hier werd verteld waar je allemaal rekening mee moet houden als je een huis in Oosterwold wilt bouwen. Het is best een taaie opgave, want je moet echt heel veel zelf regelen. Als je na deze informatie niet van mening verandert, wordt je inschrijving definitief. Begin oktober hebben we weer overleg gehad met de gebiedsregisseur en alle seinen bleven op groen!

Naar verwachting kunnen we februari 2020 een ‘Stip’ zetten. Met een Stip geven we aan waar we in het gebied willen gaan bouwen. Voor die tijd moeten we een definitief ontwerp hebben van Nobelhof en moeten we laten zien dat Nobelhof financieel haalbaar is. We richten onze pijlen nu dus op Oosterwold. Neem vooral een kijkje op Maakoosterwold.nl.

De Alliantie

Een andere hoopvolle ontwikkeling is het contact met Woningbouwcorporatie De Alliantie. In september hebben we met onder meer de directeur van De Alliantie Ontwikkeling gesproken. Uit dit gesprek bleek dat er mogelijkheden zijn dat De Alliantie de ontwikkeling en het beheer van Nobelhof voor haar rekening neemt. Dit heeft De Alliantie ook voor andere ouderinitiatieven in Almere, zoals Calypso en Paladijn gedaan. De Alliantie is daar de eigenaar en de verhuurder van de panden.

Na een eerste gesprek in september heeft De Alliantie beloofd onze plannen te bestuderen om de zien of ze met ons samen kunnen werken. Na twee weken kwam hier groen licht en 22 oktober hebben we een vervolggesprek gehad. Het belang van De Alliantie is dat Nobelhof een gebouw wordt dat 150 jaar financieel rendabel blijft. Dat wil zeggen dat altijd de kosten door de verhuur gedekt worden. Het gesprek ging vooral over de mogelijkheden om onze huidige plannen zo aan te passen dat het voor De Alliantie haalbaar wordt. De conclusie van de afspraak was dat De Alliantie over twee weken ideeën aan ons voorlegt om Nobelhof is samenwerking met De Alliantie mogelijk te maken. Ook kijkt De Alliantie naar mogelijke alternatieven voor Oosterwold.

De zorg

De afgelopen periode zijn we dus vooral met de bouw van Nobelhof bezig geweest. Wat betreft de zorg zijn er minder ontwikkelingen. Er is nog steeds een goede relatie met Triade. Zij denken nog steeds met ons mee. Inmiddels heeft ook zorgverlener Amerpoort contact met ons gezocht. Amerpoort verleent bijvoorbeeld de zorg in Calypso en Paladijn. Ook zij willen de zorg in Nobelhof bieden. Over ‘s Heeren Loo horen we ook goede ervaringen. We hebben nu het plan opgevat om alle drie de zorginstellingen om een aanbieding te vragen, waar wij dan een keuze uit kunnen maken.

Inschrijvingen

We zijn er nog lang niet, maar alles lijkt nu wel snel concreter te gaan worden. We willen dan ook meer formeler omgaan met de belangstelling van toekomstige bewoners. We gaan iedereen die serieuze belangstelling heeft vragen om een handtekening te zetten op een intekenlijst of intekenformulier. Door het zetten van deze handtekening krijg je een volgnummer. Zodra we precies weten hoe de woningen eruit komen te zien, wat de huur word, hoe we de zorg gaan financieren en voor wie Nobelhof geschikt wordt, vragen we je om je inschrijving definitief te maken. Dit doen we op volgnummer. Bij het definitief maken van je inschrijving gaan we ook inschrijvingskosten in rekening brengen. Dit doen we om ervoor te zorgen dat inschrijvingen niet vrijblijvend meer zijn en om de kosten te dekken die onze Stichting maakt. Denk hierbij aan reiskosten, kosten voor de website en dergelijke.

Tot zover

We hopen en verwachten dat er in steeds hoger tempo nieuws komt en dat we jullie dus steeds vaker gaan bijpraten!