bewoners betrekken nobelhof in oosterwold

Samen wonen en samen leven met vrienden: een wooninitiatief voor jongvolwassenen met een beperking

Op 1 september 2023 was het dan zover. Na een paar jaar van voorbereiden, ontwikkelen en bouwen hebben 24 bewoners hun intrek genomen in hun eigen studio. De initiatiefnemers van dit ouderinitiatief hebben vier woningen gerealiseerd met elk zes of zeven studio’s in de vorm van een carrévormige hoeve. De hoeve staat samen met een hofmeesterswoning en een schuur op bijna anderhalve hectare grond waar ruimte komt voor ontspanning, een voedselbos, een weide met dieren, een boomgaard, een pluktuin en een moestuin. Het complex ligt op veld I in Almere Oosterwold.

Iedere bewoner heeft een eigen studio met badkamer. Daarnaast heeft elke woning een grote gemeenschappelijke woonkamer en een keuken. De hoeve heeft een binnentuin waar alle woningen op uitkomen. Daar ontmoeten de bewoners elkaar op een vanzelfsprekende en natuurlijke manier, net zoals in een gezin.

Lees verder: https://www.almeredezeweek.nl/reader/23693/22307/bewoners-betrekken-nobelhof-in-oosterwold#p=29

Marathon van Amsterdam voor Nobelhof

Roemer: “Een aantal maanden geleden besloot ik om de marathon van Amsterdam te gaan rennen voor mijn broer Splinter en Stichting Nobelhof, gisteren was het eindelijk zo ver. Mijn doel was een tijd onder de 4 uur neerzetten, dat is gelukt met een tijd van 3:50:33! Het was een hele mooie ervaring, die smaakt naar meer.
Bij deze bedankt aan iedereen die heeft gedoneerd en mij heeft gesupport, zonder jullie was dit niet zo goed gegaan!”

De actiepagina waar ik geld inzamel staat nog een week open: https://lnkd.in/eDNi42JZ

Marathon Amsterdam steunactie

https://steunactie.nl/actie/marathon-van-amsterdam/-24130

Hoi allemaal! Op 15 oktober 2023 ren ik de marathon van Amsterdam voor Stichting Nobelhof, in het speciaal voor mijn broer Splinter. Hij heeft het syndroom van Down en is een aantal jaar geleden chronisch ziek geworden.

Splinter is als gevolg van een hersenaandoening, katatonie, erg veel verloren. Hierdoor ben ik mijn broer(tje) ‘verloren’. De amicale, vrolijke en actieve jongen die hij was is nu helaas alleen nog in vlagen en op goede dagen terug te zien. Ik wil dit graag in iets positiefs omzetten door hem en zijn vrienden te helpen. Daarom ren ik in oktober ruim 42 kilometer met als doel dit onder de 4 uur te volbrengen!

Stichting Nobelhof is een wooninitiatief voor gehandicapte jongvolwassenen wat mijn ouders hebben gerealiseerd. Dit wordt het thuis van zesentwintig jonge mensen, waaronder dus van Splinter. Om Nobelhof tot een plek te maken waar iedereen fijn kan wonen is er geld nodig. Onder andere voor de tuin, denk hierbij aan: aangepaste speeltoestellen, bankjes langs de wandelpaden.

Splinter gaat hier op korte termijn al wonen, dit is een spannende stap voor iedereen in onze kring. Ondanks de slechte vooruitzichten op herstel van katatonie hopen wij dat Splinter weer een beetje opleeft als hij zijn nieuwe plek heeft gevonden, want als we het hebben over ‘wonen met de jongens’ (zo noemt hij het om uit huis te gaan) verschijnt er een onbetaalbare glimlach op zijn gezicht. 

Ik zou het enorm waarderen als je iets kunt missen voor stichting Nobelhof en hiermee Splinter en zijn vrienden helpt aan een prachtig thuis. 

Bedankt alvast! Namens mezelf, stichting Nobelhof en Splinter en zijn vrienden. Jullie horen van mij.

Roemer

nieuwsbrief mei 2023

De laatste nieuwsbrief dateert alweer van september ’22, waarin het slaan van de eerste heipaal centraal stond. We hebben in de tussentijd niet stil gezeten en er is inmiddels genoeg gebeurd om met jullie te delen.
De bewoners en hun naasten informeren we sinds oktober ’22 via een NHieuwsflits. Dit om op een frequentere basis relevante informatie te kunnen delen.
Het wordt nu weer echt tijd om iedereen die Nobelhof een warm hart toedraagt of op een of andere manier volgt, ‘bij te praten’.

Lees verder: Nieuwsbrief van mei 2023

Eerste heipaal-mijlpaal

Afgelopen zondag 11 september hebben de toekomstige bewoners samen met de ouders en belangstellenden “het 1e heipaal-mijlpaal moment” van Nobelhof met elkaar gevierd.

De heipalen zijn nog vlak voor de bouwvak de grond ingegaan en nu de bouw weer van start is gegaan is het goed zichtbaar hoe het grondplan van het gebouw wordt.

We hebben met elkaar heerlijke taart gegeten, gedronken, gelachen en gezongen.
En er is zelfs een ‘wensboom’ waarin alle wensen van de bewoners zijn gehangen.

Laat ze maar uitkomen!

de bouw is begonnen!

Het was nog even spannend, want we moesten officieel nog wachten op het passeren van de akte van grondoverdracht van het Rijksvastgoedbedrijf naar de gemeente en toen kon de notaris de akten op 28 juni jl. passeren voor de grondoverdracht van de gemeente aan de Alliantie. Misschien bent u al een kijkje gaan nemen? Wat is het toch een magische plek daar midden in de poldernatuur en dat uitzicht: fenomenaal.

Wij als bestuur vinden het leuk om af en toe te gaan kijken. Afgelopen zaterdagavond hebben we onderstaande foto’s gemaakt. De contouren van de kavel zijn nu goed zichtbaar (wat groot!) en het oppervlakte waar de gebouwen komen te staan  is al uitgegraven. Ook zijn de harde buitengedeelten, zoals de parkeerplaatsen al opgehoogd. Zo krijg je al een aardige impressie van het wooninitiatief.

Mocht je gaan kijken dan kan je het beste aan komen rijden via de Amaroqweg. Naar verwachting komt donderdag 7 juli de heistelling.

Lees verder: Nieuwsbrief van juli 2022

de eerste impressies zijn er!!!

Achter de schermen worden alle voorbereidingen getroffen voor de bouw. Elke twee weken heeft een afvaardiging van het bestuur overleg in de bouwprojectgroep om de puntjes op de “i“ te krijgen. Keuzes voor bouwmaterialen worden gemaakt en ingekocht. En zoals jullie weten is dat in deze tijd best spannend met de tekorten in de bouw en de oplopende prijzen om binnen gepland budget en tijdpad te blijven.
Dit vraagt elke keer weer om opnieuw keuzes te maken en goed de vinger aan de pols te houden. Zoals het er nu naar uitziet gaan de voorbereidende werkzaamheden op de locatie in juni van start. Hieronder een artistieke impressie zodat je een eerste indruk krijgt. 
Wij zijn er superblij mee! 

Lees verder: Nieuwsbrief van juni 2022

omgevingsvergunning verleend!

De volgende onderwerpen komen aan bod:
– De vergunning om te bouwen is verleend door de gemeente Almere
– Bewonersprofiel
– Terugblik op twee goed ‘bezochte’ thema-avonden over de organisatie vd zorg
– Aankondiging nieuwe thema-avond over de Wajong op 13 april
– De start van de intakegesprekken met een orthopedagoog van Amerpoort
– Onduidelijkheid over geld
– Foto’s en een leuk verhaal over de bewoners op de website van Nobelhof
– Een mooi spaardoel!

Hartelijke groet,
Namens het bestuur van Nobelhof,
Caroline van Drongelen, Sypko Domela Nieuwenhuis en Jan Rozenbroek
Lees verder: Nieuwsbrief van april 2022

omgevingsvergunning ingediend

Allereerst wensen wij jullie allemaal een heel goed en gezond 2022 toe en we hopen dat we elkaar weer spoedig live kunnen ontmoeten.
De laatste nieuwsbrief dateert alweer van oktober 2021, dus hoog nodig tijd om jullie ‘bij te praten’ over de vele ontwikkelingen van de afgelopen tijd.

De volgende onderwerpen komen in deze nieuwsbrief aan bod:

  • Voorbereidende werkzaamheden voor de bouw
  • Getekende overeenkomsten
  • De bewoners
  • Thema-avonden over de organisatie van de zorg op Nobelhof
  • De werkgroepen
  • Publicaties
  • Waar staan wij
  • In het zonnetje 

Hartelijke groet,
Caroline van Drongelen, Sypko Domela Nieuwenhuis en Jan Rozenbroek

Lees verder: Nieuwsbrief van januari 2022

Picknick in oktober op veld i

De ‘picknick’ van zondag 3 oktober was een succes!

Ook al waren de weergoden ons niet welgezind en was niet iedereen in de gelegenheid om te komen, toch was het een zeer geslaagde bijeenkomst! Wel 16 geïnteresseerde bewoners troffen elkaar samen met hun ouders in de buurt van de plek (veld i) waar over twee jaar de vier woningen samen met de hofmeesters-woning van Nobelhof opgeleverd gaan worden.
Gelukkig had Zenzo (de bouwer) voor ons allemaal een schitterende tent opgezet midden in het veld, zodat we het droog konden houden. Er waren thermoskannen met koffie en krentenbollen en iedereen had wat te eten meegenomen. Dank daarvoor!
Vanuit Zenzo begeleide kunstenaar Norbertus (norbertus.org) de toekomstige bewoners bij het schilderen van hun toekomstige woonplek.

Lees verder: Nieuwsbrief van oktober 2021